Slide # 9
Slide # 10
Slide # 11
Slide # 12
Slide # 13
Slide # 14
 

O nas

Jesteśmy grupą ambitnych studentów Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania, których łączy wspólny CEL – wykorzystanie wiedzy w praktyce! Dzięki naszej determinacji oraz zaangażowaniu stwarzamy warunki do realizacji tego celu. Wszyscy członkowie koła naukowego to osoby z pasją, które inwestują swój czas w działalność zespołową. Jesteśmy prowadzeni przez doświadczoną kadrę naukową, która wspiera nas, gdy zachodzi taka potrzeba. Gwarantuje to rozwój każdego z nas i motywuje do stawiania sobie kolejnych wyzwań.

  • Bierzemy czynny udział w konferencjach naukowych, warsztatach oraz szkoleniach
  • Uczestniczymy w wydarzeniach uczelnianych, wykładach tematycznych, imprezach okolicznościowych
  • Organizujemy wycieczki do firm produkcyjnych, piszemy artykuły naukowe
  • Integrujemy się ze środowiskiem naukowców i praktyków.

Aktywny udział w życiu uczelni pozwala nam nie tylko na poszerzanie swoich horyzontów, ale również na poznawanie nowych, ciekawych ludzi.